ติดต่อเรา

ฉือเจียจวง

หัวข้อ

บริษัท: ฉือเจียจวง Mets เครื่องจักรกล จำกัด

หัวข้อ

ที่อยู่: ชั้น 22, Xingji Future City B, No.155 Changjiang Road, Shijiazhuang, Hebei Province, China

หัวข้อ

โทร: 17703219863

หัวข้อ

Whatsapp: +8618033831033

หัวข้อ

อีเมล์: mermaid.qi@metslurry.com

Metslurry ออสเตรเลีย

หัวข้อ

ที่อยู่: 59 Kurnall Rd, Welshpool WA 6106, ออสเตรเลีย

หัวข้อ

โทร: 61-08-9458 7695

หัวข้อ

มือถือ: 61-4270 8971 96

หัวข้อ

อีเมล์: bob.church@metslurry.com

หัวข้อ

เว็บไซต์: www.metslurryengineering.com.au

Metslurry Asia

หัวข้อ

ที่อยู่: เลขที่ 7 ถนน Navoi เมืองอัลมาตีประเทศคาซัคสถาน

หัวข้อ

โทร: +7 708808 07 00

หัวข้อ

อีเมล์: rd001@metslurry.com

ออสเตรเลียตะวันตก

หัวข้อ

ที่อยู่: 59 Kurnall Rd, Welshpool WA 6106, ออสเตรเลีย

หัวข้อ

โทร: 61-08-9458 7695

หัวข้อ

มือถือ: 61-4270 8971 96

หัวข้อ

อีเมล์: bob.church@metslurry.com

หัวข้อ

เว็บไซต์: www.metslurryengineering.com.au

ออสเตรเลียตะวันออก

หัวข้อ

ที่อยู่: 39 Minley Crescent, East Ballina, NSW 2478, ออสเตรเลีย

หัวข้อ

สำนักงาน: +61 8 9458 7695

หัวข้อ

มือถือ: +61 447 259 036

หัวข้อ

อีเมล์: chris.king@metslurry.com

หัวข้อ

เว็บไซต์: www.metslurry.com

คาซัคสถาน

หัวข้อ

ที่อยู่: เลขที่ 7 ถนน Navoi เมืองอัลมาตีประเทศคาซัคสถาน

หัวข้อ

โทร: +7 708808 07 00

หัวข้อ

อีเมล์: stella.yang@metslurry.com

เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา