ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนร่วมงานฝ่ายเทคนิคที่ได้รับรางวัลด้านเทคนิค

รางวัลทีม

ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนร่วมงานแผนกเทคนิคที่ได้รับรางวัลทีมเทคนิค, แผนกอื่น ๆ จะทำตามตัวอย่างของพวกเขา

IE${24`MUM}QAVK)OMBTG3M


เวลาโพสต์: ม.ค. -23-2564